Aktualizownano 22/05/2017

plan postepowan o udzielenie zamowien na 2017

zaktualizowany plan o udzielenie zamówień na 2017

Pełnomocnictwo na zebrania WM ->PDF 

Uchwała nr 14/2016 z dnia 17.06.2016r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PTBS Spółki z o.o. w sprawie zatwierdzenia stawek czynszu na zasobach PTBS dla najemców, którzy nie złożyli deklaracji w określonym terminie - POBIERZ PLIK (0,13MB)

Dokumenty prawne dotyczące chopina 9-15:

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 11/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia ścieków (dotyczy najemców ul. Chopina 9-15) - POBIERZ PLIK (0,12MB)
pdfRegulamin rozliczania kosztów energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia ścieków (dotyczy najemców ul. Chopina 9-15) - POBIERZ PLIK (1,08MB)

Dokumenty prawne :

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - POBIERZ PLIK PDF(0,50MB)

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu wraz z Ustawą z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - POBIERZ PLIK PDF(0,23MB)

Ustawa z dnia 30 października 2015 roku o własności lokali - POBIERZ PLIK PDF(0,07MB)

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali. - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  - POBIERZ PLIK PDF(0,13MB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB)

Warunki jakie musi spełniać przyszły najemca - POBIERZ PLIK PDF(0,31MB)

Deklaracja o wysokości dochodów  - POBIERZ PLIK PDF(0,06MB)

Deklaracja o wysokości dochodów skłądana co 2 lata  - POBIERZ PLIK PDF(0,06MB)

Oświadczenie o ilości osób - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

Oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - najem - POBIERZ PLIK PDF(0,07MB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - partycypacja - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB)

Zaświadczenie o dochodach - partycypacja - POBIERZ PLIK PDF(0,20MB)

Zaświadczenie o dochodach - najem - POBIERZ PLIK PDF(0,20MB)

Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.09.2012 - POBIERZ PLIK PDF(0,49MB)