Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż jest
w trakcie wprowadzenia aplikacji internetowej Biura Obsługi Klienta (e-bok) w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji dotyczącej rozliczeń oraz zawartych umów
w siedzibie naszej Spółki. Dostęp do aplikacji uzyskają Państwo po przez Menu Górne.