PTBS Sp. z o.o.
Rynek 6 
59-100 Polkowice

NIP 692-000-01-31 REGON 390087964

KRS 0000120857 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 33 203 000,00 zł

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek - 7.30 - 15.30

Wykaz telefonów:
Sekretariat - tel. 76 749 33 74, fax 76 749 33 70, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prezes - 76 749 33 74, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Administracji i Utrzymania Zasobów:
- Czynsze - 76 749 33 71
- Administratorzy TBS - 76 749 33 87 / 88

- Administratorzy WM- 76 749 33 60 / 75

- Nadzór techniczny - Zdzisław Zima - 606 997 861, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Główny Księgowy - 76 749 33 78
Dział Księgowości - 76 749 33 76, 76 749 33 81
Windykacja - 76 749 33 76

Numery alarmowe w razie wystąpienia usterek po godzinach pracy oraz w dniach wolnych od pracy:

- usterki elektryczne: Usługi Elektryczne Ryszard Brudnias - 797 321 007,

- usterki instalacji wod.-kan.: Zakład Energetyki Cieplnej - 76 845 60 15,

- usterki domofonów: Usługi Elektrotechniczne Wiesław Musiał - 502 709 617,

- awarie dźwigów osobowych: 

  •  Ratowników 1-3 - Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Rytkowski - 76 746 05 77,
  • Ratowników 4-6 - Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Piotr Delwa - 76 746 18 43,

- Straż Miejska - 986

- Pogotowie Gazowe - 992