-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 > sierpień > 2017-08-08
Przetarg "budowa 3 domów mieszkalnych wielorodzinnych - budynki B2, B3, B4 wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Jana Pawła II Polkowice - działka 825/201"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

2016-11-16 (Zaktualizowano)

Polkowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usłygowego z przeznaczeniem ma nieuciążliwą działalność, zlokalizowanego przy ul. Chopina 34a. w Polkowicach.

ogłoszenie i regulamin przetargu chopina 34a 

chopina34a

Aktualizacja z dnia 2016-08-05
Przetarg nieograniczony odtworzenie lokali ul. Borówkowa 13-15

Polkowicki TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Odtworzenie lokali mieszkalnych oraz klatek schodowych po pożarze będących w zasobach Polkowickiego TBS Sp. z o.o. w Polkowicach w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty pomocnicze”

wiecej informacji na ptbs.com.pl lub pod nr telefonu 76 749 33 87 lub 76 749 33 85

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (370.18 kB)
SIWZ (302.89 kB)
Zał. 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (167.15 kB)
Zał. 2 - Borówkowa 13-15 zapytanie elektryka 13m8 (261.89 kB)
Zał. 2 - Borówkowa 13-15 zapytanie elektryka 13m9 (261.91 kB)

Zał. 2 - Borówkowa 13-15 zapytanie elektryka 13m10 (261.18 kB)
Zał. 2 - Borówkowa 13-15 zapytanie remontowe klatki schodowej (344.12 kB)
Zał. 2 - Borówkowa 13-15 zapytanie remontowe mieszkań (479.92 kB)
Do SIWZ (317.19 kB)
UMOWA (229.63 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (217.81 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8.08.2016 (16.68 kB)

2016-08-29

Polkowickie TBS Sp. z o.o. informuje, o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane na ul. Borówkowej 13-15

Załączniki do pobrania: 2016-08-29 13:28:19 - Ogłoszenie o zamówienu (16.33 kB)

22.08.2016

Informacja o dokonaniu otwarcia ofert w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 na : "Odtworzenie lokali mieszkalnych oraz klatek schodowych po pożarze będących w zasobach Polkowickiego TBS Sp. z o.o. w Polkowicach w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty pomocnicze"

Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający zamierza przeznaczyć 56 000,00zł brutto

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 22.08.2016 r. do godz. 10:00 wpłyneła 1 oferta :

Nr oferty

Nazwa i adres

Wykonawcy

Kryterium 1:

Cena Ryczałtowa oferty brutto

Kryterium 2:

Okres terminu realizacji

Kryterium 3:

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Budermo Usługi

Ogólnobudowlane

Paweł Krzeszowski

Skalników 51/11

59/100 Polkowice

63.945,66

14.10.2016

24 miesiące

30 dni

 

 

2016-06-01

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu usługowego o pow. 54,49 m2 w budynku na osiedlu Centrum przy ul. Moniuszki 31 B.   

Sprawę prowadzi: Agnieszka Cząstkiewicz tel. 076-749-33-87.   

Załączniki do pobrania:

2016-06-01 09:27:13 - Regulamin przetargu (1.13 MB)
2016-06-01 09:27:28 - Treść Ogłoszenia (1.06 MB)


2016-04-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Malowanie elewacji budynku w Polkowicach ul.Moniuszki 18-22"

informacje o wyborze

2016-04-01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Malowanie elewacji budynku w Polkowicach ul. Moniuszki 10-13"

 Informacje o wyborze


2016-03-31

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony

na malowanie elewacji na budynku przy ul. Moniuszki 18-22 w Polkowicach.

Przetarg odbędzie się dnia 15.04.2016 o godz. 12.30

Szczegóły w załącznikach


Zmiana treści ogłoszenia (97.36 kB)
SIWZ (760.18 kB)
Formularz ofertowy (57.50 kB)
Załącznik nr 1 (44.00 kB)
Załącznik nr 2 (50.50 kB)
Załącznik nr 3 (42.50 kB)
Załącznik nr 4 (47.00 kB)
STWiOR (403.00 kB)
Kosztorys ślepy (18.68 kB)
Przedmiar (64.30 kB)
Wzór umowy (268.81 kB)


2016-02-24

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony

na malowanie elewacji na budynku przy ul. Moniuszki 10-13 w Polkowicach.

Przetarg odbędzie się dnia 10.03.2016 o godz. 12.30

Szczegóły w załącznikach

Treść ogłoszenia (166.78 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (851.68 kB)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (535.36 kB)
Wzór umowy (357.50 kB)
Kosztorys (15.07 kB)


2016-01-05 14:59:47
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Moniuszki 23D w Polkowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,24MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

 Regulamin przetargu - POBIERZ PLIK PDF(0,26MB)

Wzór umowy najmu - POBIERZ PLIK PDF(0,68MB)


2015-12-03

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

zlokalizowanego na osiedlu Centrum przy ul. Moniuszki 21 A w Polkowicach. Przetarg odbędzie się w dniu 10-12-2015 r. o godz. 1400 w pok. 15 Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Rynek 6. 

Treść ogłoszenia (2.40 MB)
Regulamin przetargu (1.78 MB)
Projekt umowy (274.26 kB)
Rzut lokalu (129.27 kB)


2015-11-17

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 749/15 o pow. 628m2położonej przy ul. Borówkowej w Polkowicach,wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę parterowego pawilonu usługowego(ważnym do 12.09.2016r.) o pow. zabudowy 256,09m2 i pow. użytkowej 209,81m2.

Treść ogłoszenia (298.99 kB)
Regulamin przetargu (426.36 kB)


2015-11-16

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna najem lokalu usługowego z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność, zlokalizowanego na osiedlu Centrum przy ul. Moniuszki 21 A w Polkowicach Przetarg odbędzie się w dniu 23-11-2015 r. o godz. 1400 w pok. 15 Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Rynek 6.

Treść ogłoszenia (288.77 kB)

Regulamin przetargu (127.68 kB)

Projekt umowy (274.26 kB)

Rzut lokalu (129.27 kB)


2015-10-23

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna najem lokalu usługowego z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność, zlokalizowanego na osiedlu Centrum przy ul. Moniuszki 21 A w Polkowicach Przetarg odbędzie się w dniu 09-11-2015 r. o godz. 1400 w pok. 15 Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Rynek 6.

Treść ogłoszenia (294.95 kB)
Regulamin sprzedaży (262.80 kB)
Projekt umowy (274.26 kB)
Rzut lokalu (165.52 kB)


2015-10-05

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 749/15 o pow. 628m2położonej przy ul. Borówkowej w Polkowicach,wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę parterowego pawilonu usługowego (ważnym do 12.09.2016r.) o pow. zabudowy 256,09m2 i pow. użytkowej 209,81m2.

Treść ogłoszenia (296.54 kB)
Regulamin sprzedaży (146.92 kB)


2015-09-30

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna najem lokalu usługowego z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność, zlokalizowanego na osiedlu Centrum przy ul. Moniuszki 21 A w Polkowicach Przetarg odbędzie się w dniu 16-10-2015r. o godz. 1400 w pok. 15 Polkowickiego

Treść ogłoszenia (309.04 kB)
Regulamin przetargu (127.69 kB)
Projekt umowy (274.26 kB)
Rzut lokalu (165.52 kB)


2015-09-11

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna najem lokalu usługowego z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność, zlokalizowanego na osiedlu Centrum przy ul. Moniuszki 21 A w Polkowicach Przetarg odbędzie się w dniu 29-09-2015r. o godz. 1400 w pok. 15 Polkowickiego

Treść ogłoszenia (300.12 kB)
Regulamin przetargu (261.37 kB)
Projekt umowy (274.26 kB)


2015-08-26

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność, zlokalizowanego na osiedlu Centrum przy ul. Moniuszki 21 A w Polkowicach Przetarg odbędzie się w dniu 10-09-2015r. o godz. 1400 w pok. 15 Polkowickiego TBS Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Rynek 6.

Treść ogłoszenia (297.97 kB)
Regulamin przetargu (270.88 kB)
Projekt umowy (274.26 kB)


 2015-08-26

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:"Malowanie elewacji budynków PTBS Sp. z o.o. Polkowice ul. Moniuszki 23-31"Miejsce i termin składania ofert: 10.09.2015 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Polkowice, ul. Rynek 6 - sekretariat.Miejsce i termin otwarcia ofert: 10.09.2015 r. do godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, Polkowice, ul. Rynek 6 - sekretariat.

Treść ogłoszenia (166.76 kB)
SIWZ (443.26 kB)
Formularz ofertowy (31.97 kB)
Zał nr 1 do formularza ofertowego (26.82 kB)
Zał nr 2 do formularza ofertowego (30.53 kB)
Zał nr 3 do formularza ofertowego (27.74 kB)
Zał nr 4 do formularza ofertowego (28.29 kB)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (175.78 kB)
Przedmiar w pliku pdf (29.41 kB)
Przedmiar w pliku ath (4.83 kB)
Wzór umowy (269.97 kB)
Informacja o wyniku przetargu (4.74 MB)
Informacja o ponownym wyborze Wykonawcy (416.35 kB)
Ogłoszenie wyniku UZP 266922-2015 (130.95 kB)


2015-08-24 11:31:52
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na opracowanie operatów szacunkowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zaproszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,24MB)   Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,05MB)

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie:- Czy aktualne materiały geodezyjne tj. wypis z rej. gruntów i mapa ewidencyjna zostaną co roku przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego?Odpowiedź:- Tak, wymagane przez BGK dokumenty t.j. wypis z ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów oraz mapa ewidencyjna będą co roku dostarczane przez Zamawiającego.


2015-06-25 15:05:17
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żarska 10-16 w Polkowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Pełna treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,20MB)   Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

 Plik zawierający pytania i odpowiedzi - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB)


 2014-10-17 16:19:55

Budowa budynków wielorodzinnych: B1,B2,B3 wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic 3 Maja i Chopina w Polkowicach - ulica Chopina 22,24,26,28,30,32 - II postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia - BZP 348414-2014 - POBIERZ PLIK PDF(0,32MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,57MB)

Wzór umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,26MB)

Specyfikacja ogólna - POBIERZ PLIK PDF(0,13MB)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB) 

Dokumentacja techniczna - B1 - POBIERZ PLIK ZIP(49,53MB)

Dokumentacja techniczna - B2 - POBIERZ PLIK ZIP(34,49MB)

Dokumentacja techniczna - B3 - POBIERZ PLIK ZIP(55,91MB) 

Dokumentacja geologiczna - POBIERZ PLIK ZIP(12,63MB) 

Dokumentacja dodatkowa - POBIERZ PLIK ZIP(36,81MB) 

Przedmiary - POBIERZ PLIK ZIP(1,86MB) 

Zagospodarowanie terenu - POBIERZ PLIK ZIP(22,89MB) 

Harmonogram rzeczowo-finasowy - wzór - POBIERZ PLIK XLS(0,05MB)

Mieszkaniowa stacja c.o. i c.w. - POBIERZ PLIK PDF(0,40MB)

WYNIK PRZETARGU

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ PLIK PDF(0,58MB)

PODPISANIE UMOWY

 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB)


2014-10-17 16:19:55
Budowa budynków wielorodzinnych: B1,B2,B3 wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic 3 Maja i Chopina w Polkowicach - ulica Chopina 22,24,26,28,30,32 - II postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia - BZP 348414-2014 - POBIERZ PLIK PDF(0,32MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,57MB)

Wzór umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,26MB)

Specyfikacja ogólna - POBIERZ PLIK PDF(0,13MB)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB) 

Dokumentacja techniczna - B1 - POBIERZ PLIK ZIP(49,53MB)

Dokumentacja techniczna - B2 - POBIERZ PLIK ZIP(34,49MB)

Dokumentacja techniczna - B3 - POBIERZ PLIK ZIP(55,91MB) 

Dokumentacja geologiczna - POBIERZ PLIK ZIP(12,63MB) 

Dokumentacja dodatkowa - POBIERZ PLIK ZIP(36,81MB) 

Przedmiary - POBIERZ PLIK ZIP(1,86MB) 

Zagospodarowanie terenu - POBIERZ PLIK ZIP(22,89MB) 

Harmonogram rzeczowo-finasowy - wzór - POBIERZ PLIK XLS(0,05MB)

Mieszkaniowa stacja c.o. i c.w. - POBIERZ PLIK PDF(0,40MB)

WYNIK PRZETARGU

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ PLIK PDF(0,58MB)

PODPISANIE UMOWY

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB)


 2014-07-21 12:57:28

Budowa budynków wielorodzinnych: B1,B2,B3 wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic 3 Maja i Chopina w Polkowicach - ulica Chopina 22,24,26,28,30,32 - I postępowanie

Informacja o zakończeniu postępowania - POBIERZ PLIK PDF(0,27MB) 

Wybór najkorzystniejszej oferty - POBIERZ PLIK PDF(0,41MB)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający, tj. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Zamawiający wprowadza do treści załączonego do SIWZ projektu umowy następującą zmianę:

Zmiana treści umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

Terminy składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający, tj. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice, przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców, dotyczące przedmiotowego postępowania dokonując jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.W wyniku powyższej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może być niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia 11.08.2014 r. do godz. 12.00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2014 r. o godz. 12.30.Zmianie ulega także termin wnoszenia wadium, który upływa dnia 11.08.2014 r. do godz. 12.00.

Zapytania i odpowiedzi - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

Harmonogram rzeczowo-finasowy - wzór - POBIERZ PLIK XLS(0,05MB) 

Dokumentacja geologiczna - POBIERZ PLIK ZIP(12,63MB) 

Zagospodarowanie terenu - POBIERZ PLIK ZIP(22,89MB)

Mieszkaniowa stacja c.o. i c.w. - POBIERZ PLIK PDF(0,40MB)

Ogłoszenie BZP o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)


 Informacja o I zmianie terminu - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)

Ogłoszenie BZP o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie - BZP nr 242954-2014 - POBIERZ PLIK PDF(0,24MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,73MB)

Wzór umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,25MB)

Specyfikacja ogólna - POBIERZ PLIK PDF(0,13MB)

Dokumentacja techniczna - B1 - POBIERZ PLIK ZIP(49,53MB) 

Dokumentacja techniczna - B2 - POBIERZ PLIK ZIP(34,49MB) 

Dokumentacja techniczna - B3 - POBIERZ PLIK ZIP(55,91MB) 

Przedmiary - POBIERZ PLIK ZIP(1,64MB) 

Dokumentacja dodatkowa - POBIERZ PLIK ZIP(36,81MB)

WYNIK PRZETARGU

Wybór najkorzystniejszej oferty - POBIERZ PLIK PDF(0,41MB)


 2014-03-11 14:56:46

Zaproszenie do składania ofert na nasadzenia drzew i krzewów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zaproszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,44MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,07MB) 

Wzór umowy - POBIERZ PLIK DOC(0,07MB)


2014-02-10 16:49:57
Wykonanie prac porządkowych w budynku Dąbrowskiego 26a w Polkowicach 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,27MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,20MB)


2014-01-14 11:02:55
Montaż ekranów wiatrochronnych przy wejściach do klatek schodowych przy ul. Ogrodowej 2,4,6,8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zaproszenia do składania ofert - POBIERZ PLIK PDF(0,42MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

Zagospodarowanie terenu ul. Ogrodowej - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)

Elewacje budynku - POBIERZ PLIK PDF(0,70MB)

Rzut parteru - POBIERZ PLIK PDF(0,84MB)

Ekran - rysunek techniczny - POBIERZ PLIK PDF(0,29MB)

Opis techniczny ekranu - POBIERZ PLIK PDF(0,32MB)


2013-12-16 12:09:57

Świadczenie usług porządkowych w nieruchomości Dąbrowskiego 26A w Polkowicach 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,61MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)


2013-11-07 13:32:38

Bieżąca konserwacja instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o., c. w. u. i konserwacji węzłów cieplnych w obiektach stanowiących własność Zamawiającego.
Sprostowanie dotyczące terminu składania ofert.W związku z błędem w treści ogłoszenia, termin składania ofert wyznacza się na dzień 01.12.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,19MB)

Umowa dot. c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych - POBIERZ PLIK PDF(0,19MB)

UWAGA! Zmiana treści umowy, § 6 otrzymuje następujące brzmienie:Strony ustalają następujący tryb postępowania:1. Zgłoszenie o awarii, nieszczelności instalacji lub niedogrzewaniu c.o. i c.w.u. oraz awarii lub niesprawnego węzła przyjmuje całodobowo dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego pod numerem telefonu …………………………….2. Zgłoszenie do realizacji może być dokonane przez Zamawiającego lub najemcę lokalu Zamawiającego.3. Czas reakcji na zgłoszenie:- awarii lub przecieków – bezpośrednio po dokonanym zgłoszeniu - nie dłużej niż 45 min.- niedogrzewania – nie dłużej niż 3 dni od zgłoszenia.

Umowa dot. instalacji wod.-kan. - POBIERZ PLIK PDF(0,20MB)


2013-11-07 09:48:19
MONTAŻ EKRANÓW WIATROCHRONNYCH PRZY WEJŚCIACH DO KLATEK SCHODOWYCH PRZY UL. OGRODOWEJ W POLKOWICACH 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

Plan zagospodarowania - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)

Elewacja północna - POBIERZ PLIK PDF(0,70MB)

Rzut parteru - POBIERZ PLIK PDF(0,84MB)

Opis techniczny ekranów - POBIERZ PLIK PDF(0,32MB)

Rysunek ekranu - POBIERZ PLIK PDF(0,29MB)


2013-08-30 12:56:53

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku Tarnówek 42, Gmina Polkowice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Treść zaproszenia do złożenia oferty - POBIERZ PLIK PDF(0,37MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

 Informacje o obiekcie - POBIERZ PLIK PDF(0,43MB)

WYNIK PRZETARGU

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania - POBIERZ PLIK PDF(0,88MB)


2013-07-22 15:08:44

Demontaż kotła Viessmann typ RN 019 znajdującego się w kotłowni budynku przy ul. Dąbrowskiego 26a

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zaproszenie do składania ofert cenowych - POBIERZ PLIK PDF(0,50MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

 Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)


2012-05-17 21:24:22
Przeglądy roczne i 5 letnie mieszkań, lokali, budynków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zapytania ofertowego - POBIERZ PLIK PDF(1,00MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,07MB)

Załączniki nr 1E,1T,1G,1Tr,1K  - POBIERZ PLIK PDF(0,06MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,08MB)

WYNIK PRZETARGU

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)


2012-04-06 12:01:50

Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych na budynku przy ul. Moniuszki 23-31 - rynny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zaproszenia do składania ofert - POBIERZ PLIK PDF(0,25MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,05MB)

Rzut budynku - POBIERZ PLIK PDF(7,34MB)


2012-03-13 18:50:31
WYNIK POSTĘPOWANIA do zadania pn. Świadczenie usług porządkowych w budynkach przy ul. Górna 10-16, ul. Gdańska 10-14, ul. Moniuszki 16-17, pl. Piastów 1-4 w Polkowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wynik postępowania - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)


2012-03-08 23:25:06
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zaproszenie do złożenia oferty - treść - POBIERZ PLIK PDF(0,50MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,19MB)

Wzór umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,18MB) 

Dokumentacja techniczna - plik ZIP (389 MB) - POBIERZ PLIK ZIP

WYNIK PRZETARGU

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ PLIK PDF(0,28MB)

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Odpowiedź do zapytania - POBIERZ PLIK PDF(0,92MB)


2012-03-07 22:51:06

Świadczenie usług porządkowych w budynkach przy ul. Górna 10-16, ul. Gdańska 10-14, ul. Moniuszki 16-17, pl. Piastów 1-4 w Polkowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Treść zaproszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,21MB)

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,18MB)

Wzór umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

WYNIK PRZETARGU

Wynik postępowania na zadanie

Świadczenie usług porządkowych w budynkach przy ul. Górna 10-16, ul. Gdańska 10-14, ul. Moniuszki 16-17, pl. Piastów 1-4 w Polkowicach - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)


2012-03-07 21:06:42

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wywóz odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,07MB)

WYNIK PRZETARGU

Wynik roztrzygnięcia przetargu - POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)

PODPISANIE UMOWY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF(0,42MB)


2012-09-03 14:14:52
Zmiana sposobu ogrzewania, przebudowa inst. gazowej i inst. c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 26a w Polkowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,05MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,54MB)

Przedmiary  - POBIERZ PLIK PDF(1,72MB) 

Dokumentacja - POBIERZ PLIK ZIP(2,23MB)

WYNIK PRZETARGU

Informacja o wyniku zamówienia - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)


2012-05-23 21:42:07
Zakup, montaż i demontaż drzwi wewnętrznych.Wymiana ocieplenia z elementami wentylacji podokiennej, elewacją i drzwiami wejściowymi,wymiana rynien i rur spustowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zaproszenia do składania ofert - POBIERZ PLIK PDF(0,88MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB),

Przedmiar - drzwi - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

Przedmiar - elewacja - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

Przedmiar - rynna - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,05MB)


2012-05-23 21:29:28
Remont przeddomia budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 14-15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zaproszenia do składania ofert - POBIERZ PLIK PDF(0,53MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

Przedmiar - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)


2012-05-22 10:52:44
Remont płyt balkonowych i klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zaproszenia do składania ofert cenowych - POBIERZ PLIK PDF(0,41MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,05MB)

Przedmiar dla remontu płyt balkonowych - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Przedmiar dla remontu klatki schodowej - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)


2012-05-17 22:22:59
Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania bez grzejników w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kmicica 38 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zaproszenia ofertowego - POBIERZ PLIK PDF(0,42MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,05MB)http://www.ptbs.com.pl/images/pdf.gif  Załącznik - skan projektu pierwotnego - POBIERZ PLIK PDF(4,37MB)http://www.ptbs.com.pl/images/pdf.gif  Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)


2012-05-17 22:17:47
Remont przeddomi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Dąbrowskiego 12ab, Dąbrowskiego 30-32ab, Paderewskiego 14-15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zapytania ofertowego - POBIERZ PLIK PDF(0,43MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,05MB)

Przedmiar Dąbrowskiego 12ab - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Przedmiar Dąbrowskiego 30-32ab - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)


2012-05-17 22:07:13
Remont, wymiana opaski z płyt betonowych wokół budynku  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,42MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

Przedmiar 11-go Lutego 37-38 - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

Przedmiar 11-go Lutego 39 - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)


2012-05-17 21:56:32
Renowacja elewacji, montaż siatek zabezpieczających przed ptactwem na kominach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zaproszenia ofrtowego - POBIERZ PLIK PDF(0,45MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

Przedmiar Paderewskiego 14-15 - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Przedmiar Rynek 9-10 - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)


2012-05-17 21:48:29
Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kmicica 42 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść zapytania ofertowego - POBIERZ PLIK PDF(0,49MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

Załącznik nr 1 - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

Przedmiarna remont dachu - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)


2012-05-17 21:39:30
Docieplenie ścian, remont podejścia do klatki schodowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Treść zapytania ofertowego - POBIERZ PLIK PDF(0,48MB)

SPECYFIKACJA PRZETARGU

Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK PDF(0,05MB)

Załącznik nr 1 - POBIERZ PLIK PDF(0,07MB)

Przedmiar 11-go Lutego 34-35 - POBIERZ PLIK PDF(0,03MB)

Przedmiar 11-go Lutego 36 - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Przedmiar Dąbrowskiego 12ab - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

Projekt umowy - POBIERZ PLIK PDF(0,04MB)


Dostawy

2012-03-07 21:56:19
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę mebli

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wybór najkorzystniejszej oferty - POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)