Spółka istnieje od 1993 roku, a pod obecną nazwą od 1998 roku. Efektem jej dotychczasowej działalności jest wybudowanie na terenie Polkowic: 1042 mieszkań, 62 lokali usługowych i użyteczności publicznej, kompleksowej infrastruktury.

HISTORIA FIRMY

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. powstało na bazie Polkowickiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o. o., działającego od 1993r.

Podstawa prawna działań:
Postanowieniem nr 336/96 z dnia 25 kwietnia 1996 roku Zarząd Gminy zobowiązał Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Spółki w Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

W dniu 17.07.1996 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym zobowiązano Zarząd Spółki do przesłania Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa projektu zmiany umowy Spółki.

W miesiącu sierpniu 1996 roku Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydało pozytywną opinię do projektu aktu założycielskiego Polkowickiego TBS, a Zarząd Spółki rozpoczął przygotowania do jej przekształcenia.

W dniu 31.12.1997 roku Sąd Rejonowy w Legnicy zarejestrował nową nazwę Spółki - Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., która to rozpoczęła działalność jako TBS od dnia 01 stycznia 1998 roku.

W sierpniu 1998 roku Prezes Urzędu Mieszkalnictwa zatwierdził Akt Założycielski Polkowickiego TBS. Kolejne zmiany statutu Spółki zatwierdzane są przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Ostatnia decyzja zatwierdzająca zmiany z dnia 27.07.2005r. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Jednoosobowym właścicielem Polkowickiego TBS Spółka z o. o. jest Gmina Polkowice. Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest Burmistrz Gminy Polkowice.

Organem Nadzorczym dla Spółki jest Rada Nadzorcza składająca się z trzech osób:

  • Jan Pędrak - Przewodniczący,
  • Mariusz Wilanowski - Wiceprzewodniczący,
  • Elżbieta Rozmus - Sekretarz.

Zarząd Spółki:

  • mgr inż. Robert Adamczyk - Prezes Zarządu

Kadra Kierownicza:

1. Dyrektor - mgr Sylwia Stańczyszyn - tel. 76 749 33 74; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Główny Księgowy - mgr Joanna Janik - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - tel. 76 749 33 78;

3. Kierownik Działu Inwestycji - Paweł Ruciński - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 76 749 33 80;

Sekretariat:

Greta Puszkarek - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - tel. 76 749 33 74, fax 76 749 33 70;