Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przyjmie na staż na stanowisko konserwatora.

Zakres obowiązków: dokonywanie bieżących napraw, przestrzeganie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wymagania i umiejętności: umiejętność organizowania czasu pracy, umiejętność doboru środków i narzędzi do warunków pracy.

Termin składania podań: 05/05/2017.

Kontakt: Polkowice, Rynek 6, tel. 76 749-33-79.

 

 

 

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przyjmie na stanowisko Specjalista/inspektor nadzoru.

Wymagane wykształcenie: Wyższe lub średnie budowlane

Zakres obowiązków: nadzór nad robotami remontowymi obiektów budowlanych, przygotowywanie i prowadzenie postępowania zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, przygotowywanie kosztorysów inwestorskich.

Wymagania i umiejętności: znajomość przepisów prawa budowlanego, programu „NORMA”

Dodatkowym atutem będą: uprawnienia budowlane, 2 letni staż przy prowadzeniu robót budowlanych.

Termin składania podań: 05/05/2017.

Kontakt: Polkowice, Rynek 6, tel. 76 749-33-79.